یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

cache/resized/f2a0a8a889ec679adb68053976d776d9.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا خوش دامن، دبیر انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی ...
cache/resized/bd4204dead251bc8066fccee027a6942.jpg
  سخنرانی های پانل A2 هیأت رئیسه : پروفسور دورین دتومپ، دکتر اژدر کرمی، دکتر احمد شعبانی فرد، دکتر جواد کریمی خضراء، دکتر بهناز خوش ...
cache/resized/4f1605fcd089e009e16f9beea4dfd804.jpg
به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تاریخ برگزاری دوازدهمین کنفرانس، روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 آبان ماه 1397 تعیین گردیده است. ...
cache/resized/e5ddd813e3235b6e40606f35a7608560.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران و گواهینامه رسمی دانشگاه ورشو لهستان پس از طی ...
cache/resized/5038b4a2c00a3afbe6bf97f49cf3ccf5.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محمدرضا نعمت زاده، مشاور عالی وزیر نفت با عنوان چالش های اصلی اجرای استراتژی اقتصاد ...
cache/resized/95a46a71732fd2a90580d34aef868940.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجید قاسمی خلعت، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و ...
cache/resized/00ed0462c5e68706f50b48f03afa40c9.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد یثربی، مدیرکل تشریفات مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین ...
cache/resized/486f3f5a8c87103c3302d96365a7ea47.jpg
  به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) ...
cache/resized/bf318535fba0ac5199ff4a6b20a1bbbf.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت آراین وب به عنوان حامی طلایی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/cab120dfdd810c971687be5920a730e7.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سیمای همراه، به عنوان حامی نقره ای یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/167abd85f6a855ba287eeccfb5ea8938.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، روز سه شنبه 15 اسفندماه 96، با پیام رسمی ...
cache/resized/e3ac2a4d5e57598d9fa056a7b1fad8ef.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی ...
اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس
cache/resized/cb5e141d360ba2e96d8806a445983127.jpg
cache/resized/05f001273053ec917b364c9a734fb84d.jpg
cache/resized/a4063eeca02c01ab67c0c1f38962e2a6.jpg
cache/resized/54a9d5f21e1fc95f3761e04af1e610e3.jpg
cache/resized/032fcfb07bbb7f2d29af9595df50553e.jpg
cache/resized/4c13201c78f657a3390a6ca15b02bb83.jpg
cache/resized/cd40ddec9d91b294abd1cf5d43cec3b4.jpg
cache/resized/d81b673c998568391b94c9df1e2f3baf.jpg
cache/resized/fea385660200ce2a0c9b8a2caa17e454.jpg
cache/resized/85be95cd905e4e01dce890c8c5c91c29.jpg
cache/resized/5e2d33f361e1b50cde27c679136b3403.jpg
cache/resized/41e35d2a3c0af841e43121dc177e3a8c.jpg
cache/resized/269b59341f75914126d93875e8ae629a.jpg
cache/resized/0abe8d9a10843cdf3ffc2b99c3f8f868.jpg
cache/resized/2ff49a9e0bb007c18beccd7d3faae404.jpg
cache/resized/0041d4c1f3fc5ad7943d3ecaa9b4e9db.jpg
cache/resized/3d40485999a7ee40435f64a5bbcc5f6e.jpg
cache/resized/dfa7a0032304789124bbc3d52397034c.jpg
cache/resized/7cc6c3dab300cb846e55b76772f0a82c.jpg
cache/resized/31f72a5a99a811c8e4fa892c4c94a444.jpg
cache/resized/c7e3bfca41b37319665295d0bedf1999.jpg
cache/resized/767ab5cf547b5dad6a871ed18c6e1e65.jpg
cache/resized/e12d083f011c7cf7a6333dea893879a6.jpg
cache/resized/a5784ff920c1ea68aba695777b0537e1.jpg
cache/resized/7f75ad0df13e5aa0bebc28e2b62e2efe.jpg
cache/resized/da6f776bfe7090f8e3d9f7b02cb890fe.jpg
cache/resized/aeec4efd33e2a5a3971fcdffaa04092b.jpg
cache/resized/cdb5ec28953263cf1d10518d40fa0709.jpg
cache/resized/534ab7256a2eb5115297989492a868c8.jpg
cache/resized/5b7af74109ccbe72e093f8f1f9b6fe92.jpg
cache/resized/3c5992b5d038ae1dd65fc23c0726e5e5.jpg
cache/resized/91aaf8477470f2a1ff1e08ee9664d14c.jpg
cache/resized/e2dd3e0bdc39d6f7178034847db9c87d.jpg
cache/resized/f67b59ae237e9323b93673d12a8c47b4.jpg
cache/resized/8c1a8e74593fd18165b7f880e0b5d291.jpg
cache/resized/8146cb41560b2d2bc05860eb594aa112.jpg
cache/resized/23f52e5560ac0158af65e986bddd922f.jpg
cache/resized/e21c1f2bec0838431c3ee9388c3423ca.jpg
cache/resized/68b998c25186bf7a996c93be835460e6.jpg
cache/resized/138f111f6a1ad38fa22809b3920e6159.jpg
cache/resized/0592c1e781f7b1d13293a139ba5a0c4b.jpg
cache/resized/21dc1907f2186f622c826bba1b6460ad.jpg
cache/resized/8c843a6b9dcb71325bb1580f1b4b5093.jpg
cache/resized/4ba5b75cabea35432bacf991f84e8bd2.jpg
cache/resized/6c3e87de856b71d009b7487a7f616b71.jpg
cache/resized/cc8b58827e2866836f33c52ed8d74dbd.jpg
cache/resized/0fe32d8d4c8b02cdb3a44a5debf0d13d.jpg
cache/resized/f85691337f9e77b11d29a50b25114914.jpg
cache/resized/747dfa4fe7272483b4f03b18c79cf64f.jpg
cache/resized/ac856a54b6671bd6da08c9548416bbb1.jpg
cache/resized/8237b80a6551f2902ec9270d30948d8f.jpg
cache/resized/03fea7fae870940cd27d5f2a7a2ee71d.jpg
cache/resized/d325d7403fa672b02894a2d01bb60921.jpg
cache/resized/b0f74cbfda9e275ca2dadfbaf526fced.jpg
cache/resized/3009e2228da030582b8a4aaa6503a7e4.jpg
cache/resized/589a0e6fe3b256b08da1dca8fa256891.jpg
cache/resized/a62501fd2d0274926f79a296987090a3.jpg
cache/resized/bf0e9ae394de581f1066b71f9cf3dc8f.jpg
cache/resized/3747b550dca1ea2d626df3b7fd51fc42.jpg
cache/resized/cce0cef79a8aac1eb3e74e79d249dd24.jpg
cache/resized/80710e35a21ec61d4058c6f0b822df8d.jpg
cache/resized/770400543f444c067d46054551893404.jpg
cache/resized/f9712bfc7cfbb4ff603800494ee1438e.jpg
cache/resized/c7e3ffe7a63723e86ba9a11bacbcb057.jpg
cache/resized/556d3b7d9131a623288d737b7b4ef327.jpg
cache/resized/0078d1698b0f6bd0e040130c8149058c.jpg
cache/resized/991e8a88e42c38361107ce2e5c3782a3.jpg
cache/resized/612461c362b482f349b6d1a7107f2ef1.jpg
cache/resized/e775b2b7929c555be51b1455c8f33d0c.jpg
cache/resized/7dc6543099954c55fbe90d9223a9635b.jpg
cache/resized/40b65a7d8e22dcb5bec35013c7ed54ff.jpg
cache/resized/b2439d1a55ac172d8a3bcccb6275400d.jpg
cache/resized/40dbb15d2a4c284d8f27d8e60c03e9f7.jpg
cache/resized/37bd21a44d28bf59d164371afba6dcbe.jpg
cache/resized/56fade30b48292bf4143a2dd0384953b.jpg
cache/resized/677b74d7803b40384d33b95696266703.jpg
cache/resized/8b5497a699f6a3799a873437b54c08d4.jpg
cache/resized/30683131880221f6b3b6b265cf8da9f7.jpg
cache/resized/f2595e8df069630a377dec92c560d006.jpg
cache/resized/ae12c245320e5601af5d2fc4369a06e7.jpg
cache/resized/c5492215e13a09cbfa64f20046a81ad2.jpg
cache/resized/76ca4e916e54344647bf6494cdc0f0a8.jpg
cache/resized/d7a56b00df042184b4a354a0edb876df.jpg
cache/resized/79f7418221f1b92e8bbead57f2d15a09.jpg
cache/resized/790257f97fa92f34a10d414b2a054e6f.jpg
cache/resized/44fe73c3aac48383eee13f236ea25d03.jpg
cache/resized/22933732eacc9d67a041ff749fda514b.jpg
cache/resized/bafc24f993fabb76cad9ab48ad432b13.jpg
cache/resized/5c6b2aa85fc51d3d6b1d720c60ac9f0b.jpg
cache/resized/315c1866cdeb10ad2159499715b36cf4.jpg
cache/resized/58ff4745756fbdfeb7ea8034b4682a3f.jpg
cache/resized/be8cd026b94f3e5f3642848c9a24d5b1.jpg
cache/resized/25ffe3884d62fabe84cf16f8e52941f9.jpg
cache/resized/f8a23a4cd6b52f866ef4ab0e52874d04.jpg
cache/resized/fa08740253380252c41ee6cb06bc09ca.jpg
cache/resized/ea78ce7c8b18d917203324eb82cddd8e.jpg
cache/resized/9a17d1c73b6c399b2da66f9450fc16c1.jpg
cache/resized/fc02d44b638dc1905caa2376115bbad5.jpg
cache/resized/8121027126edcfa6090b71b3885574b7.jpg
cache/resized/bf88c5cf92ab060c18ad1127dce0d0ff.jpg
cache/resized/17a0069ff8867699244f84c9f35c6b8a.jpg
cache/resized/7e4e07cbeac7491324b1bc11fd80344c.jpg
cache/resized/da710cf5bc133a6b0a626a7aed5a0a6c.jpg
cache/resized/ebada5857d3f62389ae68fc6ffdbdb08.jpg
cache/resized/5b911414999f2e3730977c0492978e23.jpg
cache/resized/03317c135723eec0e84d4048a299c5ca.jpg
cache/resized/393a3c248f10b667d4b619a152e35d98.jpg
cache/resized/96af81a9f03dfbb7cfbea344727b5c58.jpg
cache/resized/eee674ea8067847116f3482671f999f8.jpg
cache/resized/f50c1670d5d21b28726dfeb6e58a85d3.jpg
cache/resized/c8abea72f82fd9447b5694f589d6d603.jpg
cache/resized/c2cbda9be0da24f0f81ea1a82b5669e5.jpg
cache/resized/44442fe89b589b60172f10e1ecfade7d.jpg
cache/resized/77a29513cfb0dc1d8c0a47988ad2ff64.jpg
cache/resized/f6198b53e0a88c251da2db04a405f084.jpg
cache/resized/6faae6a83208b5b496fdcc064f3d8e12.jpg
cache/resized/22124d3ad50689890e97afe01884f590.jpg
cache/resized/421b24d444e3584750f21f3539d0446c.jpg
cache/resized/af163e656225ed1bf4dc8ab5806c3c3a.jpg
cache/resized/cf02639cbaa6b7b8e7a9795249cbe90e.jpg
cache/resized/8eb04f99121ad72d0a13861f83de1100.jpg
cache/resized/c8c9910124becf85235ef6de4cfc5253.jpg
cache/resized/c3ffb04d965a12b2da6eac8de43c99dc.jpg
cache/resized/2c4a77251cabfc7c2898e61845ffe7f5.jpg
cache/resized/acca2f360cd7d5af3a46e59a1b76b38c.jpg
cache/resized/6d1c03c306edac4a270b8657b5987af2.jpg
cache/resized/dca597d25c8762010b3e9523661daefd.jpg
cache/resized/7dc0fb2bb7add0b9d901e22d90279a17.jpg
cache/resized/965047adf6097e7840767fec0af4fd8e.jpg
cache/resized/85fcd8cb748f643354d1947bab421bda.jpg
cache/resized/3f145e8af7491d8f76e63fcb55b7f01d.jpg
cache/resized/8a34891dbe174269d63ea30055025c58.jpg
cache/resized/4509244aeb401ad1d9c4db060cd6c029.jpg
cache/resized/dc2b4f0a805a4631efcbeb1471a915cb.jpg
cache/resized/b72f7322772c4560e6c89fd5457829c0.jpg
cache/resized/e5c8daa2026d4968933531a5ec9d0d49.jpg
cache/resized/7b04b86b8c1ec06e37722e803c677e2e.jpg
cache/resized/4472cbbebb65ddefb3b5792f1c296711.jpg
cache/resized/109640d61edc8c2b9841e8b38b48d2af.jpg
cache/resized/90a41cf0acef1b9f28a20b88a51b6719.jpg
cache/resized/94afd64bf064454b5924de0d570916a4.jpg
cache/resized/375d740d5cdd0cb083f50fc593852031.jpg
cache/resized/cb4aa257ab69d3db6c721e97c3dc67e4.jpg
cache/resized/88744f7ad1be6d6ad3a8a35a3152dec0.jpg
cache/resized/5867628549811004f72b52f054c55f06.jpg
cache/resized/c2305dda2a1cc33d210860df42f6ce4f.jpg
cache/resized/c82854670944c0ff334f4f4dbfd94b6f.jpg
cache/resized/af0bb02afd91e8b221e04fe4f8e9c01a.jpg
cache/resized/524828d1b90092a6af2703dc04a69b3d.jpg
cache/resized/f4f1cde4047549efe7eb78f568bb870a.jpg
cache/resized/dbc6c856cee0b84f46f9a79ad78d5bc1.jpg
cache/resized/0bc3f2a52a1b9f903f633fbc029c5a86.jpg
cache/resized/a6c0615a703d2cb90c73f682b493bdff.jpg
cache/resized/e1cbdfd51805a92e3f52f4a965b56f06.jpg
cache/resized/118c500a82850dc33bc7e9e5383142bd.jpg
cache/resized/0d2be77f4da437b987e73d7f3893c52d.jpg
cache/resized/50882d9772394f9d146a2149367971d6.jpg
cache/resized/5aaa1a63c2614e048ca0bb67ca9111b8.jpg
cache/resized/ab55348c130656e80187ae75ec7fcdf1.jpg
cache/resized/e4f786977cef87ce7ce55b67addfc24b.jpg
cache/resized/fd24140efee9832e286fc7868428eaf7.jpg
cache/resized/212ed8f68904f92545bb9d09d81c2765.jpg
cache/resized/98f7991b71780305dcfadbb1fd11a135.jpg
cache/resized/960c43dfe4facc3ccb6bc30cad97af6c.jpg
cache/resized/04c5890b150a661786496a01eaa37ca4.jpg
cache/resized/304a8b087a31af7b810178ab36602425.jpg
cache/resized/b5756f9945a05dcfcd7e908b9f595d5f.jpg
cache/resized/1140cbfefff72277e513c8315e679290.jpg
cache/resized/b92217f242ed80ac7d77d4a3b0fa2217.jpg
cache/resized/ddcdb972e191935943a2b2cd1eed590f.jpg
cache/resized/a6c53ec5e8242317a0172327939465b4.jpg
cache/resized/b866a5516ce73296e7ada28bee429550.jpg
cache/resized/3e8d7d670439a2e0657af7a2c89735d0.jpg
cache/resized/40191f96a09616da1c69f071fdce9539.jpg
cache/resized/7c449314e1f8971529e72a8bf33b37bb.jpg
cache/resized/52f2013893250e741ed436fea079afe4.jpg
cache/resized/abb5a5206ef8ce3ae370dae4e13a28c9.jpg
cache/resized/09cd313f5da3d95f5bc4c0e13557c32e.jpg
cache/resized/68e51aa5ebf2b72c4f12bc1b5fbd4674.jpg

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/c047e5c3ce14f2b14e8d3c2683935e3b.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مصطفی جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/5349202b515b14cdacf3ec1160709d39.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مسعود ربیعه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/a7354b44ff0b25a4e8fdae37c8de99bb.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرمان احمدی زاد، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستانِ به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f66542bf8d31cd744258fd3feac48d51.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترحسین عظیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه رنجان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/9793b814d465bffeab9319f662d9c74c.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اکبر عالم تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/9f220bdfea9b5732b63ec34dbd938440.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی تیموری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/5b6f9062752b00d4989fbf44dbd0e6dc.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فریبرز رحیم نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/bfacbc7de8bd46c7162c354ecdf19a54.jpg
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا اسماعیل پور، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/52df2804b0e407b773a89839d09286ef.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اصغر زمانی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/b36adc5b8b6495728c9ebda3493f4276.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمدعلی یزدان پناه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/43ea4a40eba3cc51c1356e1f7a869edc.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی هاشمزهی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد
cache/resized/537c55d9f316dfb025c3793b2ede4fb9.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس ...
سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی
cache/resized/220ff8c32a41b445d845b7b8047c4d7a.jpg
cache/resized/db03af1afeea9d151598ece56cb8f649.jpg
cache/resized/e35e9fce5a1459801fc68421da97ae60.jpg
cache/resized/80931c73f7ca83def8180417c0e53e77.jpg
cache/resized/65ee9eaeee5d542c938d3be60e79ec2a.jpg
cache/resized/28a85d37f94bd70d7af43b314a0098cc.jpg
cache/resized/8bd0b47bab8786569e16a5a593892cf4.jpg
cache/resized/c5f36caf577bc62452dbe271c8fa45cd.jpg
cache/resized/7fda7c37dad6533fcea682aa70509ccb.jpg
cache/resized/e8c2693ca0d87a81b1f294a9ce4e236c.jpg
cache/resized/3500c508380a292f23c67b53a82c0f0f.jpg

   

کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/06e22cb52250fd71d11115cb54d944a1.jpg
cache/resized/4a48ff8b699b593d8b7ecb381dd0c050.jpg
cache/resized/7ab694af041f7c4347f4a855add84bd5.jpg
cache/resized/18fd3689a1fd1d23a0995117173b5793.jpg
cache/resized/0a93d54281ad715e8b0c44e1d53f9532.jpg
cache/resized/249ab484d8c4b0a338ea0c54c0aebd9f.jpg
cache/resized/4c6c9f6af1488fb71301c218065d709d.jpg
cache/resized/710039ad676ec967330d9f0eb815dd0a.jpg
cache/resized/0cca637cd6af7176c75aaa7ce01c0050.jpg
cache/resized/62f152294a7be4164269ba30253f5254.jpg
cache/resized/0bd4df160394f1848348f105e6f11869.jpg
cache/resized/279174beb6c58b095037324f03e060d7.jpg
cache/resized/ade3ba90aa1288680b4580883917b177.jpg
cache/resized/4e099fddf4fdfbbf203a9e901ab90d3b.jpg
cache/resized/cb80f405520e83d58607e7ff2c6bbaad.jpg
cache/resized/d1b1bebb2dc3881d8511b6d333350dc2.jpg
cache/resized/e3fb11dd37307b8b3189fd2830bcfc9d.jpg
cache/resized/5db8083ba58ec28786b1bfda5577d7af.jpg
cache/resized/389742522612c36d92b396a5bce9a5b8.jpg
cache/resized/aef23b9cd4fa51abf12aa91338babaa1.jpg
cache/resized/722f903ef9d32adf596eaf03667a6af3.jpg
cache/resized/ba73ce6d9e10ccd6f22348a486b7199a.jpg
cache/resized/bffcac850b1194abb1e1ea590e17297c.jpg
cache/resized/c64a13b3d7d0aa91544ce0506f1c8204.jpg
cache/resized/bdfdb442577cd419bb5492557dfbf351.jpg
cache/resized/61a912e98bdfb942229e036c8c91f04e.jpg
cache/resized/8e13e239db2a8b5f9b6f49fcf6367306.jpg
cache/resized/f0735dd9acf2747379fbb8a9ea41245c.jpg
cache/resized/b9e917d0bb9ed9d6540b8e3329adb9ea.jpg
cache/resized/3c3b3f0af34bfdd3f0f0294d90c0385a.jpg
cache/resized/4ece5e2c9b99e4bc3d6dec3c2fa3826d.jpg
cache/resized/c7cb9e59a316ea57d80f4eff0d7026a3.jpg
cache/resized/24bae4566dffffe79e3c11fdf23ce22e.jpg
cache/resized/10c5bff83f3c898c2c2ba7a7fc6974c6.jpg
cache/resized/8fb68b97fa3481e1a5393c9e518fc7d9.jpg
cache/resized/9acdc7bc4d8061a6fdc4eac6fe5eb10f.jpg
cache/resized/39ea2a8a0832b977d15321b7674b1ed1.jpg
cache/resized/ff9b9258f08150b440aa98bf17601d02.jpg
cache/resized/2ba5d35dec7e7b9767438d54281b4be8.jpg
cache/resized/cef3c1d4c5fc0078e40905ba36737627.jpg
cache/resized/abb2d42181af2b9fe8a985e5460df766.jpg
cache/resized/d5ada9d582587869c89b2ce0fadee422.jpg
cache/resized/902dd8d269d8e9aebafea5d5397f4410.jpg
cache/resized/d7d1318e7454472a83a5d3e18154a7df.jpg
cache/resized/2e131a74a3f3da9e9a5f58c9acddcdd1.jpg
cache/resized/7d505f61e9e4f75aa45b34c3edc1827c.jpg
cache/resized/38dc53b19555862e24a01a14832f588c.jpg
cache/resized/6835fd47f6b1a8c3eed6fb91629fe37d.jpg
cache/resized/7a3343e0ac414450a18518ca4d4c1c18.jpg
cache/resized/4e2ea7f3b0441063964d231fe7459efc.jpg
cache/resized/c4bfaca8c183272d5abcacbc4a81e223.jpg
cache/resized/d6e2f34386f8891498ec9ffa94037bb5.jpg
cache/resized/7a6c86155d771618b69e4ce97eff0a36.jpg
cache/resized/cadc9abf8712c40cab0047eac956cad8.jpg
cache/resized/eb7cbea86534b48d2cb4dddbe7dee5a2.jpg
cache/resized/04e7e1a1959a87ff63c997a72383dd96.jpg
cache/resized/649d1b368a1a21e5865c8186771eb98f.jpg
cache/resized/ddfcdc9d9d418de133a12a7ec36c2cfc.jpg
cache/resized/5f3ab96c82008ddade259b2a1b0a332d.jpg
cache/resized/044d4826a09dbf0e59d42797ae60a72e.jpg
cache/resized/b0f3472811b1f30dbbba64a65969cd60.jpg
cache/resized/935ced0a8090d4761e949c775b80ba71.jpg
cache/resized/537ac0a34246d6dd09ad5d21f4dd77ed.jpg
cache/resized/fade6518f81c322eec91a40a41eb6666.jpg
cache/resized/2885abedf561925437061df8e01bf996.jpg
cache/resized/aaf875212e3f8692ff0b11e778eb29d2.jpg
cache/resized/b04e802d9e478197854e83376bb8a3ca.jpg
cache/resized/a503a2f2f81440eec72dd32a41da7301.jpg
cache/resized/a85dc03e3d0952e5b429a6e6533be141.jpg
cache/resized/d052b409e6e247439b3b19205e628679.jpg
cache/resized/a7eb2225fc4d2699fe55252cbd929dfe.jpg
cache/resized/bdadd62d2ef5306ab6f89f7b0cac09c6.jpg
cache/resized/2239cbee0b144994824280c11b1ddeb2.jpg
cache/resized/e568dd954c722d8bf683ffe680bd6805.jpg
cache/resized/7c306fb1740bf111035e2f284c814d06.jpg
cache/resized/6e0b701a1b13261aae116f74b41f22ae.jpg
cache/resized/f6b2edd12f807d3c805c786a1228e3bb.jpg
cache/resized/6c81dd4a4c2460aa0481516f5d3e1f75.jpg
cache/resized/793235a2078c805c55743b1822fa937d.jpg
cache/resized/8ca516dcd18bb7283faf149ebea4e905.jpg
cache/resized/a62cfa60c4f34275ba660400c960d231.jpg
cache/resized/5bbc8022aeeb2ff21d681146aec0bbf6.jpg
cache/resized/7600f52b8d081f53b031878d68dff320.jpg
cache/resized/f10611283adec38323cb8d489ceedf40.jpg
cache/resized/7808317e38bf568e78bc88ae7b3ce241.jpg
cache/resized/497455a0ea16c2a0a31e232d272d75ee.jpg
cache/resized/85224b0451711260212302320f884662.jpg
cache/resized/4fdcb754d0267dc503df79525eed93c1.jpg
cache/resized/66152461905443780b4b72d5ae89939f.jpg
cache/resized/a7f9a62219af5696fceb2395183162dc.jpg
cache/resized/e5d995dab5609dc8c218fce14165ce00.jpg
cache/resized/6bdca8164cd049cbff1c2feb06de5f93.jpg
cache/resized/7b96a33837a04810ff9e8c31d86879a9.jpg
cache/resized/60c49529309a1ebfcf776f6119e0ffb3.jpg
cache/resized/92dc1a14f6faae0c1c7fc78b7200c71e.jpg
cache/resized/1e9b97255692800bb13c622c5db2e1d5.jpg
cache/resized/bdbbe2a453d046123efd11ca0d3392bc.jpg
cache/resized/ea5b19288f79bff1434cd8b7ec2ccc4a.jpg
cache/resized/77f55e9394cd7227db45ea83e2dd5952.jpg
cache/resized/1f23de9b30e0a19a2b77d98691fae600.jpg
cache/resized/f9d603ab83a9e11a5ca874df09abbc21.jpg
cache/resized/5d774e97c5c70bcf6b10685cdc5d8348.jpg
cache/resized/241d827bea4c727f44d6811ff75b8188.jpg
cache/resized/075e6114560cc276539fe1b3fcd7cd3d.jpg
cache/resized/36b874464a0636c079b5763e8b43611e.jpg
cache/resized/d258b54088194dd9ce58bec73dd1c565.jpg
cache/resized/a15b5d33deff8dc769ca899cae2dd4b4.jpg
cache/resized/bd59c7a7f884d1e71c80f0e9f18e2d4c.jpg
cache/resized/6e3f985912b34361302ac7f8e29786ec.jpg
cache/resized/2c7cb76659f368bbe7a58da33f099586.jpg
cache/resized/be6910db6fbaeca58bf2f35ee476ed66.jpg
cache/resized/56dd91b565605356087a2621847bdeb2.jpg
cache/resized/22f296b6059dc503f1435e05e80e9c0b.jpg
cache/resized/c4cd7d412921daae20c8b044501ce77a.jpg
cache/resized/ec70b1a2e2c5ef7168d8551a9a075fef.jpg
cache/resized/41fb0df7449975f626ea2b3b9cde7993.jpg
cache/resized/02035beeed0ef7beef544676f230ea95.jpg
cache/resized/fa036476a627647e4b92ba7403c73b40.jpg
cache/resized/49ebbecf8a3a3a8eb1adcbd3ad5f83c3.jpg
cache/resized/32f480ab571c5db4b40931bb833b3197.jpg
cache/resized/f40f5342b9aa062bbd110a57b0a5dfe0.jpg
cache/resized/72b3a20acae1b12b173a37954b69239b.jpg
cache/resized/b08dd6a9a30c567cffe392dbd0ebd724.jpg
cache/resized/99723ab6361432b912f5b9a768c963b9.jpg
cache/resized/6679636088bc488e9dbf8a12a31ad2a0.jpg
cache/resized/01c7381925e04a5585b021b51514f188.jpg
cache/resized/aaf3c1440a74c53f0cf8e0b6cfa5efd2.jpg
cache/resized/73153175e19402e0187e290a86fe3edc.jpg
cache/resized/4f96fba0f3cdfea91c6d34b64742bb98.jpg
cache/resized/bcba925ca9ca2a4686f61d6339cdd96e.jpg
cache/resized/f69071926ed96978ffd9816d0e283429.jpg
cache/resized/ab332fb37a172ca8d233c9bdcbe6e013.jpg
cache/resized/e4ce4e8331575900bacf3013309a8bc1.jpg
cache/resized/f0f043c15e0edce0b64c1fdf0af3537d.jpg
cache/resized/6cb82813d873a6c1d666257ef4d6154f.jpg
cache/resized/f1852121ec7925498ba2fb6664bc8c6b.jpg
cache/resized/bd3b616a3fd41f94e3bbef5b29328f28.jpg
cache/resized/69a3355b7f5eadcd407b77d295aa7329.jpg
cache/resized/896d4d85e033df413a940eee74187e4b.jpg
cache/resized/d42fff8fd081f196fc7ef926de2cb2a5.jpg
cache/resized/6ef18b9837efb48e053971f6939de110.jpg
cache/resized/002380cc06fd8dc8e28c1794fab10503.jpg
cache/resized/d8c699466b814bee497702ee42a4e8bf.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان کنفرانس گذشته

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 انجمن مدیریت راهبردی ایران

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

.

 فکس: ۴۳۸۵۲۱۲۵ - ۸۶۰۱۷۰۸۵-۰۲۱

 تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸ 


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور